Privacybeleid

Australië Privacybeleid

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 oktober 2022, voor het laatst gecontroleerd op 3 oktober 2022, en geldt voor burgers van Australië.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we over u verkrijgen via https://www.georgiebailey.com. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • we geven duidelijk aan voor welke doeleinden we persoonlijke gegevens verwerken. Dit doen we door middel van deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij vragen eerst uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • wij nemen passende veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en eisen dit ook van partijen die namens ons persoonlijke gegevens verwerken;
 • wij respecteren uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens of op correctie of verwijdering ervan, op uw verzoek.

Als u vragen heeft, of als u precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. 1. Doel en categorieën van gegevens

Wij kunnen persoonlijke informatie verzamelen of ontvangen voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

2. 2. Delen met andere partijen

Wij delen geen gegevens met derden.

3. Openbaarmakingspraktijken

We geven persoonlijke informatie vrij als we door de wet of door een gerechtelijk bevel verplicht zijn, in reactie op een wetshandhavingsinstantie, voor zover dit is toegestaan op grond van andere wettelijke bepalingen, om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een zaak die verband houdt met de openbare veiligheid.

Als onze website of organisatie wordt overgenomen, verkocht of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

4. Wat als u ons uw persoonlijke gegevens niet geeft?

Als u ons uw persoonlijke gegevens niet bezorgt, kunnen wij u misschien niet de informatie, producten of bijstand bezorgen die u zoekt.

5. Hoe wij reageren op Do Not Track-signalen & wereldwijde privacycontrole

Onze website reageert op en ondersteunt het Do Not Track (DNT) header request veld. Als u DNT in uw browser inschakelt, worden deze voorkeuren aan ons doorgegeven in de HTTP-verzoekkop en zullen we uw surfgedrag niet volgen.

6. 6. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid op onze webpagina Cookiebeleid (AU)

7. Beveiliging

Wij zetten ons in voor de veiligheid van persoonlijke gegevens. Wij nemen passende veiligheidsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Dit zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens wordt beschermd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden herzien.

De veiligheidsmaatregelen die we gebruiken bestaan uit:

 • Gebruikersnaam en wachtwoord
 • DNSSEC
 • TLS / SSL
 • DKIM, SPF en DMARC
 • Beveiligingssoftware
 • HTTP Strikte transportbeveiliging
 • X-Content-Type-Opties
 • X-XSS-Protection
 • X-Frame-Opties
 • Inhoud Veiligheidsbeleid
 • STARTTLS en DANE
 • Toestemmingsbeleid

8. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links op onze website met elkaar verbonden zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonlijke gegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u gebruik maakt van deze websites.

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen. Daarnaast zullen wij u waar mogelijk actief informeren.

10. Toegang tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens wij over u hebben, neem dan contact met ons op. Zorg ervoor dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen. Wij zullen de gevraagde informatie alleen verstrekken na ontvangst van een verifieerbaar verzoek van de consument. U kunt contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

10.1 U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

 1. U kunt een verzoek indienen voor toegang tot de gegevens die wij over u verwerken.
 2. U kunt een overzicht opvragen, in een gangbaar formaat, van de gegevens die wij over u verwerken.
 3. U kunt verzoeken om correctie of verwijdering van de gegevens indien deze onjuist zijn of niet of niet langer relevant zijn voor enig doel in het kader van de Privacy Act.

11. Kinderen

Onze website is niet ontworpen om kinderen aan te trekken en het is niet onze bedoeling om persoonlijke gegevens te verzamelen van kinderen onder de leeftijd van toestemming in het land waar ze wonen. Wij vragen daarom dat kinderen onder de leeftijd van toestemming geen persoonlijke gegevens aan ons doorgeven.

12. Contactgegevens

Sensory Feasts And Other Adventures Pty Ltd | ABN 48 631 665 980
Level 9, Nishi Building, 2 Phillip Law St, Canberra ACT 2601, AUSTRALIA
Australië
Website: https: //www.georgiebailey.com
Email: [email protected]

Telefoonnummer: +61 2 6243 5129

Wij hebben een contactpersoon aangewezen voor het beleid en de praktijken van de organisatie en aan wie klachten of vragen kunnen worden doorgegeven:
Geoffrey Clow
Sensory Feasts And Other Adventures
Level 9, Nishi Building
2 Phillip Law Street
Canberra ACT 2601
AUSTRALIË

Bijlage

Google Cloud Datacenter Locatie

Sydney, Australië

Complianz | De Privacy Suite voor WordPress

Deze website gebruikt de Privacy Suite voor WordPress van Complianz om gegevens over toestemming te verzamelen. Voor deze functionaliteit wordt uw IP-adres geanonimiseerd en opgeslagen in onze database. Voor meer informatie, zie de Complianz Privacyverklaring.

Uitbarstingsstatistieken

Deze website maakt gebruik van Burst Statistics, een privacy-vriendelijk statistisch hulpprogramma om bezoekersgedrag te analyseren. Voor deze functionaliteit verzamelen wij (deze website) geanonimiseerde gegevens, die lokaal worden opgeslagen zonder deze te delen met andere partijen. Lees voor meer informatie de Privacyverklaring van Burst.

Privacybeleid van de Verenigde Staten

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 oktober 2022, voor het laatst gecontroleerd op 3 oktober 2022, en is van toepassing op burgers en wettelijke permanente inwoners van de Verenigde Staten.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we over u verkrijgen via https://www.georgiebailey.com. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • we geven duidelijk aan voor welke doeleinden we persoonlijke gegevens verwerken. Dit doen we door middel van deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij vragen eerst uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • wij nemen passende veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en eisen dit ook van partijen die namens ons persoonlijke gegevens verwerken;
 • wij respecteren uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens of op correctie of verwijdering ervan, op uw verzoek.

Als u vragen heeft, of als u precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. 1. Doel en categorieën van gegevens

Wij kunnen persoonlijke informatie verzamelen of ontvangen voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

2. Openbaarmakingspraktijken

We geven persoonlijke informatie vrij als we door de wet of door een gerechtelijk bevel verplicht zijn, in reactie op een wetshandhavingsinstantie, voor zover dit is toegestaan op grond van andere wettelijke bepalingen, om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een zaak die verband houdt met de openbare veiligheid.

3. 3. Hoe we reageren op Do Not Track signalen & Global Privacy Control

Onze website reageert op en ondersteunt het Do Not Track (DNT) header request veld. Als u DNT in uw browser inschakelt, worden deze voorkeuren aan ons doorgegeven in de HTTP-verzoekkop en zullen we uw surfgedrag niet volgen.

4. 4. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies, zie ons Cookiebeleid op onze Opt-out voorkeuren webpagina. 

5. 5. Beveiliging

Wij zetten ons in voor de veiligheid van persoonlijke gegevens. Wij nemen passende veiligheidsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Dit zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens wordt beschermd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden herzien.

De veiligheidsmaatregelen die we gebruiken bestaan uit:

 • Gebruikersnaam en wachtwoord
 • DNSSEC
 • TLS / SSL
 • DKIM, SPF en DMARC
 • Beveiligingssoftware
 • HTTP Strikte transportbeveiliging
 • X-Content-Type-Opties
 • X-XSS-Protection
 • X-Frame-Opties
 • Inhoud Veiligheidsbeleid
 • STARTTLS en DANE
 • Toestemmingsbeleid

6. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

7. 7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen. Daarnaast zullen wij u waar mogelijk actief informeren.

8. 8. Toegang tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens wij over u hebben, neem dan contact met ons op. Zorg ervoor dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen. Wij zullen de gevraagde informatie alleen verstrekken na ontvangst van een verifieerbaar verzoek van de consument. U kunt contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

8.1 U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

 1. U kunt een verzoek indienen voor toegang tot de gegevens die wij over u verwerken.
 2. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking.
 3. U kunt een overzicht opvragen, in een gangbaar formaat, van de gegevens die wij over u verwerken.
 4. U kunt verzoeken om correctie of verwijdering van de gegevens indien deze onjuist of niet (meer) ter zake dienend zijn, dan wel verzoeken om beperking van de verwerking van de gegevens.

8.2 Supplementen

Dit gedeelte, dat een aanvulling vormt op de rest van deze Privacyverklaring, is van toepassing op burgers en wettelijke permanente inwoners van Californië (DNSMPI en CPRA)

9. Kinderen

Onze website is niet ontworpen om kinderen aan te trekken en het is niet onze bedoeling om persoonlijke gegevens te verzamelen van kinderen onder de leeftijd van toestemming in het land waar ze wonen. Wij vragen daarom dat kinderen onder de leeftijd van toestemming geen persoonlijke gegevens aan ons doorgeven.

10. 10. Contactgegevens

Sensory Feasts And Other Adventures Pty Ltd | ABN 48 631 665 980
Level 9, Nishi Building, 2 Phillip Law St, Canberra ACT 2601, AUSTRALIA
Australië
Website: https: //www.georgiebailey.com
Email: [email protected]

Telefoonnummer: +61 2 6243 5129

Bijlage

Google Cloud Datacenter Locatie

Sydney, Australië

Complianz | De Privacy Suite voor WordPress

Deze website gebruikt de Privacy Suite voor WordPress van Complianz om gegevens over toestemming te verzamelen. Voor deze functionaliteit wordt uw IP-adres geanonimiseerd en opgeslagen in onze database. Voor meer informatie, zie de Complianz Privacyverklaring.

Uitbarstingsstatistieken

Deze website maakt gebruik van Burst Statistics, een privacy-vriendelijk statistisch hulpprogramma om bezoekersgedrag te analyseren. Voor deze functionaliteit verzamelen wij (deze website) geanonimiseerde gegevens, die lokaal worden opgeslagen zonder deze te delen met andere partijen. Lees voor meer informatie de Privacyverklaring van Burst.

EU-privacybeleid

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 3 oktober 2022 en is van toepassing op burgers en wettelijke permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we over u verkrijgen via https://www.georgiebailey.com. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking voldoen wij aan de eisen van de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • we geven duidelijk aan voor welke doeleinden we persoonlijke gegevens verwerken. Dit doen we door middel van deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij vragen eerst uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • wij nemen passende veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en eisen dit ook van partijen die namens ons persoonlijke gegevens verwerken;
 • wij respecteren uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens of op correctie of verwijdering ervan, op uw verzoek.

Als u vragen heeft, of als u precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. 1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij kunnen persoonlijke informatie verzamelen of ontvangen voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

2. 2. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid

3. Openbaarmakingspraktijken

We geven persoonlijke informatie vrij als we door de wet of door een gerechtelijk bevel verplicht zijn, in reactie op een wetshandhavingsinstantie, voor zover dit is toegestaan op grond van andere wettelijke bepalingen, om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een zaak die verband houdt met de openbare veiligheid.

Als onze website of organisatie wordt overgenomen, verkocht of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

4. 4. Beveiliging

Wij zetten ons in voor de veiligheid van persoonlijke gegevens. Wij nemen passende veiligheidsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Dit zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens wordt beschermd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden herzien.

De veiligheidsmaatregelen die we gebruiken bestaan uit:

 • Gebruikersnaam en wachtwoord
 • DNSSEC
 • TLS / SSL
 • DKIM, SPF en DMARC
 • Beveiligingssoftware
 • HTTP Strikte transportbeveiliging
 • X-Content-Type-Opties
 • X-XSS-Protection
 • X-Frame-Opties
 • Inhoud Veiligheidsbeleid
 • STARTTLS en DANE
 • Toestemmingsbeleid

5. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

6. 6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen. Daarnaast zullen wij u waar mogelijk actief informeren.

7. 7. Toegang tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens wij over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U heeft het recht om te weten waarom uw persoonlijke gegevens nodig zijn, wat er mee gebeurt en hoe lang ze worden bewaard.
 • Recht van toegang: U heeft recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn.
 • Recht op correctie: u heeft het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of te blokkeren wanneer u dat wenst.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, hebt u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op overdracht van uw gegevens: u hebt het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verantwoordelijke voor de verwerking en ze in hun geheel over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij houden ons daaraan, tenzij er gegronde redenen zijn voor verwerking.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

8. 8. Een klacht indienen

Indien u niet tevreden bent met de wijze waarop wij (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens behandelen, heeft u het recht een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

9. 9. Contactgegevens

Sensory Feasts And Other Adventures Pty Ltd | ABN 48 631 665 980
Level 9, Nishi Building, 2 Phillip Law St, Canberra ACT 2601, AUSTRALIA
Australië
Website: https: //www.georgiebailey.com
Email: [email protected]
Telefoonnummer: +61 2 6243 5129

Bijlage

Google Cloud Datacenter Locatie

Sydney, Australië

Complianz | De Privacy Suite voor WordPress

Deze website gebruikt de Privacy Suite voor WordPress van Complianz om gegevens over toestemming te verzamelen. Voor deze functionaliteit wordt uw IP-adres geanonimiseerd en opgeslagen in onze database. Voor meer informatie, zie de Complianz Privacyverklaring.

Uitbarstingsstatistieken

Deze website maakt gebruik van Burst Statistics, een privacy-vriendelijk statistisch hulpprogramma om bezoekersgedrag te analyseren. Voor deze functionaliteit verzamelen wij (deze website) geanonimiseerde gegevens, die lokaal worden opgeslagen zonder deze te delen met andere partijen. Lees voor meer informatie de Privacyverklaring van Burst.

UK Privacybeleid

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 3 oktober 2022 en is van toepassing op burgers en wettelijke permanente inwoners van het Verenigd Koninkrijk.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we over u verkrijgen via https://www.georgiebailey.com. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking voldoen wij aan de eisen van de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • we geven duidelijk aan voor welke doeleinden we persoonlijke gegevens verwerken. Dit doen we door middel van deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij vragen eerst uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • wij nemen passende veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en eisen dit ook van partijen die namens ons persoonlijke gegevens verwerken;
 • wij respecteren uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens of op correctie of verwijdering ervan, op uw verzoek.

Als u vragen heeft, of als u precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. 1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij kunnen persoonlijke informatie verzamelen of ontvangen voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

2. 2. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid

3. Openbaarmakingspraktijken

We geven persoonlijke informatie vrij als we door de wet of door een gerechtelijk bevel verplicht zijn, in reactie op een wetshandhavingsinstantie, voor zover dit is toegestaan op grond van andere wettelijke bepalingen, om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een zaak die verband houdt met de openbare veiligheid.

Als onze website of organisatie wordt overgenomen, verkocht of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

4. 4. Beveiliging

Wij zetten ons in voor de veiligheid van persoonlijke gegevens. Wij nemen passende veiligheidsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Dit zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens wordt beschermd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden herzien.

De veiligheidsmaatregelen die we gebruiken bestaan uit:

 • Gebruikersnaam en wachtwoord
 • DNSSEC
 • TLS / SSL
 • DKIM, SPF en DMARC
 • Beveiligingssoftware
 • HTTP Strikte transportbeveiliging
 • X-Content-Type-Opties
 • X-XSS-Protection
 • X-Frame-Opties
 • Inhoud Veiligheidsbeleid
 • STARTTLS en DANE
 • Toestemmingsbeleid

5. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

6. 6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen. Daarnaast zullen wij u waar mogelijk actief informeren.

7. 7. Toegang tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens wij over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U heeft het recht om te weten waarom uw persoonlijke gegevens nodig zijn, wat er mee gebeurt en hoe lang ze worden bewaard.
 • Recht van toegang: U heeft recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn.
 • Recht op correctie: u heeft het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of te blokkeren wanneer u dat wenst.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, hebt u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op overdracht van uw gegevens: u hebt het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verantwoordelijke voor de verwerking en ze in hun geheel over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij houden ons daaraan, tenzij er gegronde redenen zijn voor verwerking.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

8. 8. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens behandelen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner's Office:

Wycliffe Huis
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

9. Kinderen

Onze website is niet ontworpen om kinderen aan te trekken en het is niet onze bedoeling om persoonlijke gegevens te verzamelen van kinderen onder de leeftijd van toestemming in het land waar ze wonen. Wij vragen daarom dat kinderen onder de leeftijd van toestemming geen persoonlijke gegevens aan ons doorgeven.

10. 10. Contactgegevens

Sensory Feasts And Other Adventures Pty Ltd | ABN 48 631 665 980
Level 9, Nishi Building, 2 Phillip Law St, Canberra ACT 2601, AUSTRALIA
Australië
Website: https: //www.georgiebailey.com
Email: [email protected]
Telefoonnummer: +61 2 6243 5129

Bijlage

Google Cloud Datacenter Locatie

Sydney, Australië

Complianz | De Privacy Suite voor WordPress

Deze website gebruikt de Privacy Suite voor WordPress van Complianz om gegevens over toestemming te verzamelen. Voor deze functionaliteit wordt uw IP-adres geanonimiseerd en opgeslagen in onze database. Voor meer informatie, zie de Complianz Privacyverklaring.

Uitbarstingsstatistieken

Deze website maakt gebruik van Burst Statistics, een privacy-vriendelijk statistisch hulpprogramma om bezoekersgedrag te analyseren. Voor deze functionaliteit verzamelen wij (deze website) geanonimiseerde gegevens, die lokaal worden opgeslagen zonder deze te delen met andere partijen. Lees voor meer informatie de Privacyverklaring van Burst.

Canada Privacybeleid

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 oktober 2022, voor het laatst gecontroleerd op 3 oktober 2022, en geldt voor burgers en wettelijke permanente inwoners van Canada.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we over u verkrijgen via https://www.georgiebailey.com. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • we geven duidelijk aan voor welke doeleinden we persoonlijke gegevens verwerken. Dit doen we door middel van deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij vragen eerst uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • wij nemen passende veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en eisen dit ook van partijen die namens ons persoonlijke gegevens verwerken;
 • wij respecteren uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens of op correctie of verwijdering ervan, op uw verzoek.

Als u vragen heeft, of als u precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. 1. Doel en categorieën van gegevens

Wij kunnen persoonlijke informatie verzamelen of ontvangen voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

2. Openbaarmakingspraktijken

We geven persoonlijke informatie vrij als we door de wet of door een gerechtelijk bevel verplicht zijn, in reactie op een wetshandhavingsinstantie, voor zover dit is toegestaan op grond van andere wettelijke bepalingen, om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een zaak die verband houdt met de openbare veiligheid.

Als onze website of organisatie wordt overgenomen, verkocht of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

3. 3. Hoe we reageren op Do Not Track signalen & Global Privacy Control

Onze website reageert op en ondersteunt het Do Not Track (DNT) header request veld. Als u DNT in uw browser inschakelt, worden deze voorkeuren aan ons doorgegeven in de HTTP-verzoekkop en zullen we uw surfgedrag niet volgen.

4. 4. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid op onze Cookiebeleidspagina (CA)

5. 5. Beveiliging

Wij zetten ons in voor de veiligheid van persoonlijke gegevens. Wij nemen passende veiligheidsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Dit zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens wordt beschermd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden herzien.

De veiligheidsmaatregelen die we gebruiken bestaan uit:

 • Gebruikersnaam en wachtwoord
 • DNSSEC
 • TLS / SSL
 • DKIM, SPF en DMARC
 • Beveiligingssoftware
 • HTTP Strikte transportbeveiliging
 • X-Content-Type-Opties
 • X-XSS-Protection
 • X-Frame-Opties
 • Inhoud Veiligheidsbeleid
 • STARTTLS en DANE
 • Toestemmingsbeleid

6. 6. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links op onze website met elkaar verbonden zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonlijke gegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u gebruik maakt van deze websites.

7. 7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen. Daarnaast zullen wij u waar mogelijk actief informeren.

8. 8. Toegang tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens wij over u hebben, neem dan contact met ons op. Zorg ervoor dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen. Wij zullen de gevraagde informatie alleen verstrekken na ontvangst van een verifieerbaar verzoek van de consument. U kunt contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

8.1 U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

 1. U kunt een verzoek indienen voor toegang tot de gegevens die wij over u verwerken.
 2. U kunt een overzicht opvragen, in een gangbaar formaat, van de gegevens die wij over u verwerken.
 3. U kunt verzoeken om correctie of verwijdering van de gegevens als deze onjuist of niet meer relevant zijn. In voorkomend geval wordt de gewijzigde informatie doorgegeven aan derden die toegang hebben tot de betrokken informatie.
 4. U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, met inachtneming van wettelijke of contractuele beperkingen en een redelijke kennisgeving. U wordt op de hoogte gebracht van de gevolgen van een dergelijke intrekking.
 5. U hebt het recht om de niet-naleving van PIPEDA aan te vechten bij onze organisatie en, als de kwestie niet is opgelost, bij het kantoor van de Canadese commissaris voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 6. Wij geven toegang tot persoonlijke informatie in een alternatief formaat aan een persoon met een zintuiglijke handicap die recht heeft op toegang tot persoonlijke informatie in het kader van PIPEDA en die verzoekt om deze informatie in het alternatieve formaat door te sturen indien (a) er reeds een versie van de informatie in dat formaat bestaat; of (b) de omzetting ervan in dat formaat redelijk en noodzakelijk is om het individu in staat te stellen zijn rechten uit te oefenen.

9. Kinderen

Onze website is niet ontworpen om kinderen aan te trekken en het is niet onze bedoeling om persoonlijke gegevens te verzamelen van kinderen onder de leeftijd van toestemming in het land waar ze wonen. Wij vragen daarom dat kinderen onder de leeftijd van toestemming geen persoonlijke gegevens aan ons doorgeven.

10. 10. Contactgegevens

Sensory Feasts And Other Adventures Pty Ltd | ABN 48 631 665 980
Level 9, Nishi Building, 2 Phillip Law St, Canberra ACT 2601, AUSTRALIA
Australië
Website: https: //www.georgiebailey.com
Email: [email protected]

Telefoonnummer: +61 2 6243 5129

Wij hebben een contactpersoon aangewezen voor het beleid en de praktijken van de organisatie en aan wie klachten of vragen kunnen worden doorgegeven:
Geoffrey Clow
Sensory Feasts And Other Adventures
Level 9, Nishi Building
2 Phillip Law Street
Canberra ACT 2601
AUSTRALIË

Bijlage

Google Cloud Datacenter Locatie

Sydney, Australië

Complianz | De Privacy Suite voor WordPress

Deze website gebruikt de Privacy Suite voor WordPress van Complianz om gegevens over toestemming te verzamelen. Voor deze functionaliteit wordt uw IP-adres geanonimiseerd en opgeslagen in onze database. Voor meer informatie, zie de Complianz Privacyverklaring.

Uitbarstingsstatistieken

Deze website maakt gebruik van Burst Statistics, een privacy-vriendelijk statistisch hulpprogramma om bezoekersgedrag te analyseren. Voor deze functionaliteit verzamelen wij (deze website) geanonimiseerde gegevens, die lokaal worden opgeslagen zonder deze te delen met andere partijen. Lees voor meer informatie de Privacyverklaring van Burst.

Afdrukken
Georgie Bailey