Privacyverklaring (VS)

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 18 augustus 2020, voor het laatst gecontroleerd op 18 augustus 2020, en is van toepassing op burgers van de Verenigde Staten.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we over u verkrijgen via https://www.georgiebailey.com. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • we geven duidelijk aan voor welke doeleinden we persoonlijke gegevens verwerken. Dit doen we door middel van deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij vragen eerst uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • wij nemen passende veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en eisen dit ook van partijen die namens ons persoonlijke gegevens verwerken;
 • wij respecteren uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens of op correctie of verwijdering ervan, op uw verzoek.

Als u vragen heeft, of als u precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. 1. Doel en categorieën van gegevens

Categorieën van persoonlijke informatie die moeten worden verzameld en het doel waarvoor de categorieën moeten worden gebruikt.

1.1 Wij gebruiken uw gegevens voor het volgende doel:

Contact - Via telefoon, mail, e-mail en/of webformulieren

De volgende categorieën gegevens worden verzameld

 • Een voor- en achternaam
 • Naam of alias van de rekening
 • Een huis of ander fysiek adres, inclusief straatnaam en naam van een stad of plaats
 • Een e-mail adres
 • Een telefoonnummer
 • IP-adres
 • Professionele of werkgerelateerde informatie
 • Geolocatiegegevens

1.2 Wij gebruiken uw gegevens voor het volgende doel:

Betalingen

De volgende categorieën gegevens worden verzameld

 • Een voor- en achternaam
 • Naam of alias van de rekening
 • Een e-mail adres
 • Een telefoonnummer
 • Professionele of werkgerelateerde informatie

1.3 Wij gebruiken uw gegevens voor het volgende doel:

Registratie van een account

De volgende categorieën gegevens worden verzameld

 • Een voor- en achternaam
 • Naam of alias van de rekening
 • Een huis of ander fysiek adres, inclusief straatnaam en naam van een stad of plaats
 • Een e-mail adres
 • Een telefoonnummer
 • Professionele of werkgerelateerde informatie
 • Geolocatiegegevens

1.4 Wij gebruiken uw gegevens voor het volgende doel:

Nieuwsbrieven

De volgende categorieën gegevens worden verzameld

 • Een voor- en achternaam
 • Naam of alias van de rekening
 • Een e-mail adres
 • Een telefoonnummer
 • Professionele of werkgerelateerde informatie
 • Geolocatiegegevens

1.5 Wij gebruiken uw gegevens voor het volgende doel:

Ter ondersteuning van diensten of producten die een klant wil kopen of heeft gekocht

De volgende categorieën gegevens worden verzameld

 • Een voor- en achternaam
 • Naam of alias van de rekening
 • Een huis of ander fysiek adres, inclusief straatnaam en naam van een stad of plaats
 • Een e-mail adres
 • Een telefoonnummer
 • Professionele of werkgerelateerde informatie
 • Geolocatiegegevens

1.6 Wij gebruiken uw gegevens voor het volgende doel:

Om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen

De volgende categorieën gegevens worden verzameld

 • Een voor- en achternaam
 • Naam of alias van de rekening
 • Een huis of ander fysiek adres, inclusief straatnaam en naam van een stad of plaats
 • Een e-mail adres
 • Een telefoonnummer
 • Professionele of werkgerelateerde informatie
 • Geolocatiegegevens

1.7 Wij gebruiken uw gegevens voor het volgende doel:

Het opstellen en analyseren van statistieken voor het verbeteren van de website.

De volgende categorieën gegevens worden verzameld

 • Een voor- en achternaam
 • Naam of alias van de rekening
 • Een huis of ander fysiek adres, inclusief straatnaam en naam van een stad of plaats
 • Een e-mail adres
 • Een telefoonnummer
 • IP-adres

1.8 Wij gebruiken uw gegevens voor het volgende doel:

Om gepersonaliseerde producten en diensten te kunnen aanbieden

De volgende categorieën gegevens worden verzameld

 • Een voor- en achternaam
 • Naam of alias van de rekening
 • Een huis of ander fysiek adres, inclusief straatnaam en naam van een stad of plaats
 • Een e-mail adres
 • Een telefoonnummer
 • IP-adres

2. 2. Delen met andere partijen

Wij delen geen gegevens met derden.

We geven persoonlijke informatie vrij als we door de wet of door een gerechtelijk bevel verplicht zijn, in reactie op een wetshandhavingsinstantie, voor zover dit is toegestaan op grond van andere wettelijke bepalingen, om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een zaak die verband houdt met de openbare veiligheid.

3. 3. Hoe we reageren op Do Not Track signalen

Onze website reageert op en ondersteunt het Do Not Track (DNT) header request veld. Als u DNT in uw browser inschakelt, worden deze voorkeuren aan ons doorgegeven in de HTTP-verzoekkop en zullen we uw surfgedrag niet volgen.

4. 4. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid op onze Cookiebeleidspagina (VS)

We hebben een overeenkomst voor gegevensverwerking gesloten met Google.

5. 5. Beveiliging

Wij zetten ons in voor de veiligheid van persoonlijke gegevens. Wij nemen passende veiligheidsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Dit zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens wordt beschermd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden herzien.

De veiligheidsmaatregelen die we gebruiken bestaan uit:

 • Gebruikersnaam en wachtwoord
 • DNSSEC
 • TLS / SSL
 • DKIM, SPF en DMARC
 • Beveiligingssoftware
 • HTTP Strikte transportbeveiliging
 • X-Content-Type-Opties
 • X-XSS-Protection
 • X-Frame-Opties
 • Verwachting-CT
 • Geen verwijzer bij downgrade header
 • Inhoud Veiligheidsbeleid
 • STARTTLS en DANE
 • WPA2-onderneming

6. 6. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links op onze website met elkaar verbonden zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonlijke gegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u gebruik maakt van deze websites.

7. 7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen. Daarnaast zullen wij u waar mogelijk actief informeren.

8. 8. Toegang tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens wij over u hebben, neem dan contact met ons op. Zorg ervoor dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen. Wij zullen de gevraagde informatie alleen verstrekken na ontvangst van een verifieerbaar verzoek van de consument. U kunt contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

8.1 Recht om te weten welke persoonlijke informatie over u wordt verzameld

 1. Een consument heeft het recht om te verzoeken dat een bedrijf dat persoonlijke informatie over de consument verzamelt, het volgende aan de consument bekendmaakt:
  1. De categorieën van persoonlijke informatie die zij over die consument heeft verzameld.
  2. De categorieën van bronnen waaruit de persoonsgegevens worden verzameld.
  3. Het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van persoonlijke informatie.
  4. De categorieën van derden waarmee de onderneming persoonlijke informatie deelt.
  5. De specifieke stukken persoonlijke informatie die het heeft verzameld over die consument.

8.2 Het recht om te weten of persoonlijke informatie wordt verkocht of openbaar gemaakt en aan wie

 1. Een consument heeft het recht om te verzoeken dat een bedrijf dat de persoonlijke informatie van de consument verkoopt, of dat deze voor een zakelijk doel openbaar maakt, deze informatie aan de consument bekendmaakt:
  1. De categorieën van persoonlijke informatie die het bedrijf over de consument heeft verzameld.
  2. De categorieën van persoonlijke informatie die het bedrijf over de consument heeft verkocht en de categorieën van derden aan wie de persoonlijke informatie is verkocht, per categorie of categorieën van persoonlijke informatie voor elke derde partij aan wie de persoonlijke informatie is verkocht.
  3. De categorieën van persoonlijke informatie die het bedrijf voor een zakelijk doel over de consument openbaar maakt.

8.3 Het recht op gelijke dienstverlening en prijs, zelfs als u uw privacyrechten uitoefent

We zullen een consument niet discrimineren omdat de consument een van de privacyrechten van de consument heeft uitgeoefend, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, door:

 1. Het weigeren van goederen of diensten aan de consument.
 2. Het in rekening brengen van verschillende prijzen of tarieven voor goederen of diensten, onder meer door het gebruik van kortingen of andere voordelen of het opleggen van boetes.
 3. Het aanbieden van een ander niveau of een andere kwaliteit van goederen of diensten aan de consument, indien de consument de privacyrechten van de consument uitoefent.
 4. Voorstellen dat de consument een andere prijs of een ander tarief krijgt voor goederen of diensten of een ander niveau of een andere kwaliteit van goederen of diensten. Niets belet ons echter om een consument een andere prijs of een ander tarief in rekening te brengen, of een ander niveau of een andere kwaliteit van goederen of diensten aan de consument te leveren, als dat verschil in redelijke verhouding staat tot de waarde die de gegevens van de consument aan de consument leveren.

8.4 Het recht om persoonlijke informatie te verwijderen

 1. Een consument heeft het recht om te verzoeken dat een bedrijf alle persoonlijke informatie over de consument die het bedrijf van de consument heeft verzameld, verwijdert.
 2. Een bedrijf dat een verifieerbaar verzoek van een consument ontvangt om de persoonlijke informatie van de consument te verwijderen overeenkomstig deel a) van dit deel, verwijdert de persoonlijke informatie van de consument uit zijn administratie en geeft eventuele dienstverleners opdracht om de persoonlijke informatie van de consument uit hun administratie te verwijderen.
 3. Een bedrijf of dienstverlener is niet verplicht in te gaan op het verzoek van een consument om de persoonlijke informatie van de consument te verwijderen indien het bedrijf of de dienstverlener de persoonlijke informatie van de consument moet bewaren om deze te kunnen bewaren:
  1. De transactie waarvoor de persoonlijke informatie is verzameld te voltooien, een door de consument gevraagd goed of dienst te leveren, of redelijkerwijs te verwachten in het kader van de lopende zakenrelatie van een bedrijf met de consument, of anderszins een overeenkomst tussen het bedrijf en de consument uit te voeren.
  2. Detecteer veiligheidsincidenten, bescherm tegen kwaadwillige, misleidende, frauduleuze of illegale activiteiten; of vervolg degenen die verantwoordelijk zijn voor die activiteit.
  3. Debug om fouten te identificeren en te repareren die afbreuk doen aan de bestaande beoogde functionaliteit.
  4. (Uitoefening van de vrijheid van meningsuiting, het recht van een andere consument om zijn of haar recht op vrije meningsuiting uit te oefenen, of de uitoefening van een ander recht waarin de wet voorziet.
  5. Voldoen aan de California Electronic Communications Privacy Act overeenkomstig hoofdstuk 3.6 (beginnend met artikel 1546) van titel 12 van deel 2 van het Wetboek van Strafrecht.
  6. zich bezighouden met openbaar of door vakgenoten gecontroleerd wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek in het algemeen belang dat voldoet aan alle andere toepasselijke ethische en privacywetgeving, wanneer het verwijderen van de informatie door het bedrijf waarschijnlijk onmogelijk is of de verwezenlijking van dergelijk onderzoek ernstig belemmert, indien de consument daarvoor geïnformeerde toestemming heeft gegeven.
  7. Uitsluitend intern gebruik mogelijk maken dat redelijk is afgestemd op de verwachtingen van de consument op basis van de relatie van de consument met het bedrijf.
  8. Voldoen aan een wettelijke verplichting.
  9. Anders gebruikt u de persoonlijke informatie van de consument, intern, op een wettige manier die verenigbaar is met de context waarin de consument de informatie heeft verstrekt.

9. 9. Verkoop en verstrekking van persoonsgegevens aan derden

We hebben in de afgelopen 12 maanden geen persoonlijke gegevens van consumenten verkocht.

Een lijst van de categorieën die we in de afgelopen 12 maanden voor een zakelijk doel hebben bekendgemaakt:

 • Een voor- en achternaam
 • Een huis of ander fysiek adres, inclusief straatnaam en naam van een stad of plaats
 • Een e-mail adres
 • Een telefoonnummer
 • Professionele of werkgerelateerde informatie

10. 10. Kinderen

Onze website is niet ontworpen om kinderen aan te trekken en het is niet onze bedoeling om persoonlijke gegevens te verzamelen van kinderen onder de leeftijd van toestemming in het land waar ze wonen. Wij vragen daarom dat kinderen onder de leeftijd van toestemming geen persoonlijke gegevens aan ons doorgeven.

11. 11. Contactgegevens

Georgie Bailey - Sensory Feasts And Other Adventures Pty Ltd
7 Cracknell Street, Monash, ACT 2904, AUSTRALIA
Australië
Website: https://www.georgiebailey.com
E-mail:

[email protected] Telefoonnummer: +61429506540

Bijlage

Eenvoudige SSL

Really Simple SSL en Really Simple SSL add-ons verwerken geen persoonlijke identificeerbare informatie, dus de GDPR is niet van toepassing op deze plugins of het gebruik van deze plugins op uw website. U kunt ons privacybeleid vinden hier.

Google Cloud Datacenter Locatie

Sydney, Australië  

Volg deze link NIET, anders wordt u van de site verbannen!